CURSUS: ZELFVERDEDIGING
Wanneer?: Op WOENSDAG 13, 20 en 27 maart 2024.

Waar?: op 13 en 27 maart in de Ark van Oost,lokaal 2.4.
Op 20 maart is er geen ruimte in de Ark en moeten wij uitwijken naar wijkcentrum De Daalsehof, zaal 5. Adres: Daalsehof 2, 6521 GT Nijmegen.

Hoe laat?: 14.00 - 16.00 uur.

Kosten: 15,00 euro

Opgave: zie hieronder.


     


Docente is Marijke Foncke, die sinds 1984 dit soort lessen geeft.

Zij schrijft hierover het volgende:

"Een groter gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen: dat kan een cursus zelfverdediging je opleveren.
Ongeacht je leeftijd voel je je sterker en beter voorbereid op lastige of bedreigende situaties.

We oefenen een mix van mentale en fysieke oefeningen: houding, balans, stemgebruik en enkele verdedigingstechnieken, zoals slaan en trappen.
Ook kijken we welke reacties in bepaalde situaties voor jou het meest effectief zijn."


     


De OPGAVESTROOK voor de cursus ZELFVERDEDIGING staat op bladzijde 8 van de Nieuwsbrief van december 2023.
Graag voor 1 februari 2024 sturen naar Ans Bouwhuis, Wachterslaan 147, 6523 RT Nijmegen. Tel. 024-3237003.
Gelijktijdig 15.00 euro storten op IBANnummer NL36 INGB 0004092384 t.n.v. Werkgroep WOUW Nijmegen onder vermelding van uw naam en telefoonnummer.

Aanmelden kan ook per e-mail: Ans Bouwhuis..

Vergeet niet uw adres en telefoonnummer te vermelden en het bedrag te storten.

U krijgt geen bevestiging van Uw inschrijving!

Het minimum aantal deelneemsters is 10, het maximale aantal 20.
Als het minimale aantal niet bereikt wordt, gaat de cursus niet door. Alleen dan krijgt U bericht. Of als u u opgeeft, terwijl de cursus al vol is.