CURSUS

Voorjaar 2020“Familieopstellingen”

Wanneer?: WOENSDAGEN 11, 18 en 25 maart 2020

Door wie? : Herma Slump

Hoe laat en waar? : 14.00 - 16.00 uur in zaal 3.1 van de Ark van OostHerma schrijft hierover:

"Familie
De wortels van ieders gevoelsleven worden gevoed door familie.
Iedereen heeft familie, hetzij levend, hetzij dood. Stel je voor, jij bent dochter van je moeder, zij is dochter van haar moeder en zij ook weer van haar moeder. Datzelfde geldt voor vaders en zonen. Zo rijgt zich een lange rij van generaties vóór ons aan elkaar.
Familieopstellingen, wat is het?

Via familieopstellingen kun je vanaf een afstand kijken naar een situatie waar je last van hebt. Het is wonderlijk om te merken wat een opluchting het kan zijn om je uit te spreken en te onderzoeken waar het over gaat. Het levert inzicht en bewustwording op en maakt energie vrij om verder te gaan met je eigen ontwikkelingsweg.
Familieopstellingen, hoe gaan we te werk?

We starten met een aantal oefeningen om te leren hoe het werkt. Dan kunnen vragen worden ingebracht. Die gaan bijvoorbeeld over hoe het zit met jouw plek binnen het gezin, of over de houding van je familie in de oorlog, of over een faillissement, of over de ingewikkelde relatie met één van beide ouders, of over een gevoel in je leven nu.
We nemen de tijd om jouw vraag helder onder woorden te krijgen. Uit de deelnemers van de groep kies je representanten. Dat zijn vertegenwoordigers van je familie. Je stelt hen op in de ruimte. Dat is het begin van de opstelling. Wat zien we? Waar zit het vast? Waar kan beweging ontstaan? Waar beweging is, is verandering mogelijk.     


Wat is het effect van familieopstellingen?

Door de opstelling, worden oude beelden vervangen door nieuwe. Gevoelens kunnen weer stromen. Dat heeft een helende werking, niet alleen voor de vraaginbrenger. Ook voor andere deelnemers uit de groep.Drie bijeenkomsten, drie thema’s, maximaal 12 deelnemers:

• 1ste bijeenkomst 11 maart: Vrouwenlijn

• 2e bijeenkomst, 18 maart: zorgen voor jezelf, zorgen voor de ander.

Of is de volgorde bij jou andersom? Hoe geef jij jezelf wat je nodig hebt, hoe neem je de tijd en ruimte voor waar jij behoefte aan hebt? Wat helpt? Wat staat in de weg?

• 3e bijeenkomst 25 maart: Unfinished business.
Onafgemaakte zaken…ze kenmerken zich door ons dwars te zitten, meestal gedurende langere tijd. Bovendien hebben we ons al talloze malen voorgenomen om ze af te ronden of los te laten. Tot op heden is dat niet gelukt. Misschien is het nu aan de orde om iets te voltooien? Of los te laten, zodat het kan ophouden energie te kosten?De begeleiding is in handen van Herma Slump, psycholoog.
Ik begeleid sinds 1999 Familieopstellingen, zowel individueel als in groepen. Het is een manier van werken die ik graag en vaak gebruik.
Overweeg je om mee te doen, maar heb je vragen? Je bent welkom om me te bellen, 0622263799. Doe het gerust."

Voor deze cursus kunt u zich opgeven via de opgavestrook op pag. 9. Er is plaats voor maximaal 12 deelneemsters.KOSTEN: € 15,00

OPGAVE:

- stuur uw aanmelding voor deze cursus via de strook, die u vindt op de laatste bladzijde van de Nieuwsbrief van december 2019 /januari 2020 (deze strook kunt u ook overschrijven) voor 15 januari 2020 naar:

- Ans Bouwhuis, Wachterslaan 147, 6523 RT Nijmegen. Tel. 024-3237003.

- gelijktijdig stort u die € 15.00 op IBANnummer NL36 INGB 0004092384 t.n.v. Werkgroep WOUW Nijmegen.

- vermeld uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Aanmelden kan ook per e-mail. Vergeet niet uw adres en telefoonnummer te vermelden én het bedrag te storten.

U krijgt geen bevestiging van Uw inschrijving!

Het minimum aantal deelneemsters is 10, het maximum 12. Als dat minimum aantal niet bereikt wordt of het maximum aantal deelneemsters door uw inschrijving wordt overschreden,alleen dan krijgt U bericht en wordt het geld teruggestort.