CURSUS: VERSCHILLENDE ASPECTEN VAN DE FILM
verzorgd door CONSTANT HOOGENBOSCH, cultuurhistoricus en filmdocent


     


Wanneer? Op DONDERDAG 2, 9 en 16 november 2023.

Waar? Ark van Oost,lokaal 2.4.

Hoe laat?14.00 - 16.00 uur.

Kosten: 15 euro

Opgave: zie hieronder.


     


2 NOVEMBER: DE FILM ALS TABOEBREKER

In iedere samenleving zijn taboes. Grenzen die vanuit levensovertuiging, religie, ethische overwegingen niet overschreden kunnen worden.
De film kan in het bespreken en tonen bijdragen aan het doorbreken van taboes.


                 9 NOVEMBER: CENSUUR IN DE FILM.

Censuur heeft in de hele filmgeschiedenis een rol gespeeld, maar de praktische uitvoering ervan loopt nogal uiteen. En ook tussen landen bestaan interessante verschillen.
De belangrijkste en meest opzienbarende ontwikkelingen komen aan bod.


                 16 NOVEMBER: DE OSCARS.

Twee zaken zijn in filmland zeker. Er is ieder jaar een Oscaruitreiking en ieder jaar zijn er spraakmakende schandalen, rellen en smeuiige roddels.
Achtergronden, ontwikkeling, mijlpalen en opzienbarende gebeurtenissen in bijna 100 jaar Oscar geschiedenis worden in deze bijeenkomst besproken.


                 De OPGAVESTROOK voor de cursus Verschillende aspecten van de film staat op bladzijde 8 van de Nieuwsbrief van augustus 2023.

Graag voor 15 oktober 2023 sturen naar Ans Bouwhuis, Wachterslaan 147, 6523 RT Nijmegen. Tel. 024-3237003.
Gelijktijdig 15.00 euro storten op IBANnummer NL36 INGB 0004092384 t.n.v. Werkgroep WOUW Nijmegen onder vermelding van uw naam en telefoonnummer.

Aanmelden kan ook per e-mail: Ans Bouwhuis..

Vergeet niet uw adres te vermelden en het bedrag te storten. U krijgt geen bevestiging van Uw inschrijving! Het minimum aantal deelneemsters is 10, het maximale aantal 20.
Als het minimale aantal niet bereikt wordt, gaat de cursus niet door. Alleen dan krijgt U bericht. Of als u u opgeeft, terwijl de cursus al vol is.