Themabijeenkomsten


De themabijeenkomsten worden gehouden op de eerste WOENSDAG van de maand, in januari de tweede woensdag, in de Ark van Oost, Cipresstraat 154 in 6523 HR Nijmegen-Oost.
Deze is bereikbaar met bus 8, halte Broerdijk.

De bijeenkomsten zijn van 14.00-16.00 uur met een uitloop naar 16.30 uur.

Voor de themabijeenkomsten vragen wij géén entree en u hoeft u niet van tevoren op te geven.
Voor een cursus vragen wij een bijdrage in de kosten.Tijdschriftentafel: Wij hebben tijdens onze themabijeenkomsten een tafel met tijdschriften. Deze mag u meenemen. U kunt ook tijdschriften meebrengen voor andere vrouwen.


De bijeenkomsten in 2021/2022


"Beste WOUW vrouwen,

Wij hebben besloten dat wij op 2 maart 2022 weer met onze themamiddagen starten, mits de omstandigheden het toelaten. Te zijner tijd volgt de nieuwsbrief.

Met zonnige groeten, Ans Bouwhuis, namens de kadergroep."


Terugblik op (de bijeenkomsten van) 2020


"Verborgen beïnvloeding: leer meer over trucjes die advertenties zo verleidelijk maken!"


Op woensdag 8 januari zou Barbara Müller een themabijeenkomst met als titel "Verborgen beïnvloeding: leer meer over trucjes die advertenties zo verleidelijk maken." verzorgen.
Door omstandigheden kon deze bijeenkomst niet doorgaan. De spreekster moest naar een uitvaart.
Zij heeft geprobeerd collega’s te vinden om deze bespreking over te nemen. Helaas is dat niet gelukt.
Dit thema komt zeker op een later tijdstip terug.
De vrouwen waarvan wij een mailadres hebben zijn op de hoogte gesteld. Overige vrouwen werden bij de Ark opgevangen.     "Elders thuis? Nederlandse emigranten na de Tweede Wereldoorlog."


Op woensdag 5 februari verzorgden Renate Stapelbroek en Hans Krabbendam een verrassend boeiende lezing met als titel "Elders thuis? Nederlandse emigranten na de Tweede Wereldoorlog."Vlak na de oorlog emigreerde 3 tot 4 procent van de Nederlandse bevolking, o.a. door de krappe woningmarkt, dreiging van de koude oorlog, economische druk vanwege het verlies van Nederlands Indië en niet in de laatste plaats de actieve overheidspolitiek. Een subsidie van f1500, - bij vertrek moest helpen overbevolking te voorkomen.
De emigratie naar Noord Amerika begon al veel eerder. Men ging vaak als gezin, geholpen door kerkelijke leiders. Nederlanders werden gemakkelijk geaccepteerd. Ze vormden hechte gemeenschappen en trouwden onder elkaar. Scheepslijsten met namen van Nederlanders die tussen 1892 en 1941 arriveerden staan op de website liberty foundation. Namen van emigranten kunt u vinden onder "passenger search."

     


Emigratie naar Brazilië was aantrekkelijk omdat dat het enige land was waar mensen zich als groep mochten vestigen. Ze mochten geld meenemen als ze het in een coöperatie investeerden. Zo ontstonden 6 grote landbouwkolonies in het zuiden van Brazilië met eigen kerken en andere voorzieningen. Er waren protestantse, gereformeerde en katholieke nederzettingen.
De beginjaren waren moeilijk. Er was veel armoede en heimwee door tegenslagen, slechte oogsten, etc. In de kolonies moesten de verschillende gezinnen samenwerken en waren ze afhankelijk van elkaar.
Aanvankelijk werd onder elkaar getrouwd, later ook met Duitsers. Ze hebben een grote economische bijdrage geleverd aan Brazilië en daar de landbouwsector mee opgebouwd.

Er waren 53 vrouwen die erg onder de indruk waren.


     


Renate Stapelbroek werkt aan een promotieonderzoek naar het erfgoed van Nederlandse emigranten in Brazilië. Meer info op haar website.
Hans Krabbendam is auteur van het boek "Vrijheid in het verschiet. Nederlandse emigratie naar Amerika" en directeur van het Katholiek Documentatie Centrum aan de Radboud Universiteit.

"Chocoladelezing" in het kader van Internationale Vrouwendag!"


Op woensdag 4 maart 2020 was in het kader van Internationale Vrouwendag het thema “Chocolade", verzorgd door Arend Top.
We vierden de Internationale Vrouwendag met een kleine 80 vrouwen.
Gast was dus Arend Top met zijn “chocolade lezing”. Als banketbakker runde hij Patisserie ‘Top’s Edelgebak’ in Bilthoven, Soest en Zeist, waar ook Paleis Soestdijk klant is.
Arend ontving ons met een zelfgemaakte bonbon.
5000 jaar geleden was er al cacao bij de Maya’s in Mexico. In Midden-Amerika groeiden cacaobomen in het oerwoud. Buiten deze streek zijn de bomen gekweekt. Op het moment is Ivoorkust de grootste cacaoleverancier.
Er zijn 3 soorten cacaonoten. Ze groeien rechtstreeks aan de takken. Als je de noten openmaakt, kun je de inhoud eten, maar het bederft snel.
In een filmpje liet hij zien hoe de noten van de boom gekapt worden. Een goede plukker kapt wel 1500 noten per dag. We zagen hoe ze opengemaakt en gedroogd worden, hoe de kwaliteit bepaald wordt, hoe ze verscheept worden en verder het hele productieproces. De grootste cacaohaven ter wereld is Amsterdam.


           


Chocolade is gezond: er zitten wel 300 honderd verschillende stoffen in. In de presentatie zagen we prachtige oude foto’s van chocoladereclames. Alle belangrijke chocoladefabrikanten kwamen aan bod, o.a. N.V. Cacao- en Chocoladefabriek Van Dungen waar in de jaren dertig ongeveer 200 mensen werkten. Dit bedrijf lag aan de Groenestraat.
Arend had cacaonoten, oude chocoladeblikjes, chocolaatjes om te proeven en boeken meegebracht.
Hij heeft ook een eigen website: edelgebak.


     


Na de lezing was er koffie of thee en tijd om samen te zijn. Het was een geslaagde middag met een bijzondere en boeiende lezing.


DE ONDERSTAANDE LEZINGEN EN EXCURSIE WERDEN ALS GEVOLG VAN HET CORONAVIRUS AFGELAST EN WORDEN VERPLAATST NAAR EEN LATER BEKEND TE MAKEN TIJDSTIP.
Zie de betreffende mededeling van de Kadergroep:

Beste WOUW vrouwen,


Hier weer een teken van leven van de WOUW kadergroep. Helaas hebben wij moeten besluiten dat de themabijeenkomsten tot en met december 2020 niet kunnen doorgaan.

We weten allemaal dat het virus nog niet weg is en gezien alle maatregelen is het niet mogelijk dit te organiseren.

Zie Nieuwsbrief augustus 2020.

De kadergroep wenst jullie allemaal een fijne zomer. Blijf gezond en virusvrij.

Met zonnige groeten,

Ans Bouwhuis"Niet altijd herkend!


Op woensdag 1 april 2020 zou Petra de Boer een themabijeenkomst met als titel "NAH: Niet altijd herkend!" verzorgen.
Petra de Boer schrijft hierover het volgende:
“In Nederland wonen naar schatting 650.000 mensen die beperkingen ervaren als gevolg van hersenletsel. Elk jaar komen er naar schatting 40.000 mensen bij die aanzienlijke blijvende beperkingen overhouden aan hersenletsel. Omgerekend voor Nijmegen (met ca. 177.000 inwoners) geldt dat er in de gemeente zo’n 6700 mensen met hersenletsel wonen en dat er jaarlijks ongeveer 1400 mensen bijkomen met een vorm van hersenletsel.
Dit betekent dat vrijwel iedereen wel iemand kent in zijn of haar directe omgeving die kampt met de gevolgen van hersenletsel.

Hersenletsel kan ontstaan door bijvoorbeeld een beroerte, een ongeval, een ziekte of een hartstilstand. Dit wordt niet-aangeboren hersenletsel (NAH) genoemd.
Het belangrijkste kenmerk van NAH is de zogenaamde ‘breuk in de levenslijn’, er is een duidelijk verschil tussen vóór en ná het letsel.
Hersenletsel is van invloed op diverse gebieden: denken, bewegen, communicatie, emoties en gedrag. De gevolgen spelen een rol op alle levensgebieden: privé, werk, vrije tijd en toekomstperspectief.

In mijn werk als ambassadeur en cliëntprogrammaleider NAH bij Pluryn houd ik me bezig met de zorg voor, begeleiding en behandeling van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun naasten in de chronische fase, dus na de ziekenhuis- en revalidatiebehandeling.
Graag wil ik dan ook informatie geven en vragen beantwoorden over Niet Aangeboren Hersenletsel en de gevolgen.     


In mijn presentatie zal ik aandacht besteden aan:
• Mogelijke oorzaken van hersenletsel
• Gevolgen van het letsel op diverse gebieden: zichtbare en onzichtbare
• Consequenties voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving
• Tips en adviezen in omgang en communicatie met mensen met NAH.

Daarnaast zal er waarschijnlijk een ervaringsdeskundige bij zijn, zij zal haar verhaal vertellen en vragen beantwoorden.”

Petra de Boer, Cliëntprogrammaleider en ambassadeur NAH,
GZ-psycholoog, neuro- en revalidatiepsycholoog."Naar een Plasticvrij en Circulair Nijmegen-Oost.”


Op woensdag 6 mei verzorgt Marcel Krul een themabijeenkomst met als onderwerp "Naar een Plasticvrij en Circulair Nijmegen-Oost.”


     


Hij schrijft hierover:
“Plastic gebruiken we overal - Het zit in voedselverpakkingen, in onze smartphone en in de auto – en ook medische apparaten en hulpmiddelen zijn vaak van hoogwaardige kunststoffen.
Kunststoffen zijn mooie, goedkope en flexibele materialen met duizelingwekkende toepassingsmogelijkheden. Maar eenmaal in het milieu veroorzaken ze schade en vormen een risico voor mens, dier en ecosysteem – de plastic soepvelden in de oceaan zijn berucht. De meeste plastics in het milieu zijn niet afbreekbaar en “slijten” uiteindelijk af tot micro- en nanoplastics met nog onbekende gezondheidsrisico’s.

Kunnen we zonder? Niet zomaar, de hoogwaardige toepassingen in gezondheidszorg, elektronica, bouw en mobiliteit zijn moeilijk voor te stellen zonder plastics. Die plastics moeten dus in kringloop gehouden worden. Maar de verpakkingen - dat kan veel minder, ook zonder dat de voedselveiligheid in gevaar hoeft te komen. Een aantal eenmalige plastic producten wordt in de EU vanaf 2021 al verboden (rietjes, wegwerpbestek en borden, wattenstaafjes onder andere) en verpakkings- en voedselbedrijven staan onder flinke druk om minder en beter recyclebare producten op de markt te brengen. Consumenten worden steeds kritischer, ook Albert Heijn moet langzaam om.

     


Wat kunnen we zelf doen? Ons huishouden, wijk en werk plasticvrij maken waar het kan en circulair waar het moet. Steeds meer initiatieven duiken op en steeds meer alternatieven zijn voorhanden. De aandacht ervoor is nu al groot en in mei 2020 waarschijnlijk nog groter.

Ik zal een overzicht geven wat de trends, problemen en oplossingen zijn en samen zullen we kijken wat de mogelijkheden zijn om zelf plasticvrij(er) en circulair te leven.”

Marcel Crul is associate lector Circular Plastic aan de NHL Stenden Hogeschool.
Zijn lectoraat doet onderzoek met bedrijven en organisaties naar plasticvrije systemen (o.a. op de Waddeneilanden), verbeteren van verpakkingsproducten en inzet van plastic van verpakkingen in nieuwe producten. Studenten, bedrijven en staf werken samen in o.a. een ontwerplab en een recyclelab.           "Excursie naar de Cenakelkerk en de begraafplaats Heiliglandstichting."


Op woensdag 3 juni 2020 gaan we op excursie naar "de Cenakelkerk en de begraafplaats Heiliglandstichting."


     


“Als je door de groene heuvels tussen Nijmegen en Groesbeek wandelt, zie je een fata morgana. Een wit gepleisterd oriëntaals gebouw, de Cenakelkerk, steekt met een grote koepel en twee torens boven de bomen uit. Ondanks de oosterse uitstraling gaat het hier wel degelijk om een Nederlands kerkgebouw.
Geïnspireerd door een pelgrimsreis naar het Midden-Oosten maakten architect Jan Stuyt en kunstenaar Piet Gerrits aan het begin van de 20ste eeuw in opdracht van priester Arnold Suijs dit rooms-katholieke totaalkunstwerk.


           "Begraaf- en gedenkpark Heilig Land Stichting" is de naam van de begraafplaats in de Heilig Landstichting. De hele begraafplaats met haar landschappelijke aanleg en bijzondere beplantingen is in 2004 aangewezen als Rijksmonument.
De begraafplaats is historisch gezien onlosmakelijk verbonden aan de parochiële Cenakelkerk en het Bijbels Openluchtmuseum.
De rondleiding in de kerk gebeurt door de pastor Herwi Rikhof, em.hoogleraar systematische theologie. De rondleiding op de begraafplaats zal plaatsvinden onder leiding van Marie-Christine Verbruggen.


           


Voor verdere informatie zie de volgende websites:
- de begraafplaats;.
- de kerk.
Wij maken u erop attent dat het terrein van de begraafplaats heuvelachtig is en niet geschikt voor vrouwen, die slecht ter been zijn. Ook is er geen gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee.


Aanmelden kan ook per e-mail: hier.
U krijgt geen bevestiging van uw aanmelding.


Terugblik op de bijeenkomsten van 2019


Vrouwelijke componisten: onbekend of onderschat, hoe onterecht!


Op woensdagmiddag 9 januari verzorgde Noud Bles, schrijver en dichter, de eerste lezing van 2019 over Vrouwelijke componisten.

Noud draait altijd, voordat hij gaat schrijven, een stukje muziek. Zo maakte hij kennis met Cécile Chaminade, de eerste vrouwelijke klassieke componiste waarvan hij muziek hoorde. Omdat hij de muziek mooi vond, ging hij op zoek naar andere vrouwelijke componisten.
Vanmiddag laat hij 5 van hen aan bod komen. Steeds leest hij een stukje voor uit zijn roman “De verborgen hand”, waarin een bijzondere plaats is ingeruimd voor 14 vrouwelijke componisten. Dan laat hij de compositie horen die in het boek is genoemd en vertelt hij over het leven van deze vrouw.


           


We hoorden muziek van Cécile Chaminade (1857-1944), Clara Schumann-Wieck (1819-1896, echtgenote van Robert Schumann), Hildegard von Bingen (1098-1179, die in 2012 heilig werd verklaard), Maria Theresia von Paradis (1759-1824, die al als jong kind blind werd en vanuit haar geheugen speelde) en tenslotte Teresa Carreño (1853-1917, waarvan nu nog muziek op youtube te vinden is).Maria Theresia von Paradis


Hun levens en hun vrijwel onbekende composities illustreren de moeilijke weg die talentvolle vrouwelijke componisten moesten afleggen.

Deze bijzondere lezing werd door 62 vrouwen bezocht, die na afloop allemaal een beschrijving kregen van de besproken vrouwen.


     


Meer informatie vindt u op zijn website Noud Bles.Wat verandert in ons ouder wordend brein en wat kunnen we nu doen om beter te onthouden?


Op woensdagmiddag 6 februari verzorgde Liesbeth Joosten een themamiddag over “Wat verandert in ons ouder wordend brein en wat kunnen we nu doen om beter te onthouden?”.

Liesbeth is klinisch neuropsycholoog en psychotherapeut. Zij spreekt over alledaagse vergeetachtigheid, zoals niet op een naam of op een woord komen, spullen kwijt raken, details uit gesprekken vergeten, niet meer weten wat je ging pakken… Dit is normaal, óók bij jonge mensen. Het kan erger worden door spanningen, emotionele problemen, gebrek aan interesse en concentratie, giftige stoffen, hersenziekte.


           


Als je ouder wordt, vergeet je meer, onder andere omdat de hoeveelheid herinneringen toeneemt en omdat ze door andere herinneringen overschaduwd worden. Bij ouderen krijgt vergeetachtigheid een extra lading door de angst voor dementie. Die angst kan verlammend werken, waardoor je meer vergeet. Het geheugenproces bestaat uit 3 fasen, het opnemen, opslaan en ophalen. In iedere fase kan iets mis gaan. Risicofactoren zijn diabetes, hart- en vaatziekten, stress (burn-out), psychiatrische aandoeningen (depressie).

Bij problemen met het opnemen, zijn aandacht en concentratie belangrijk. Informatie wordt opgeslagen in het werkgeheugen, wat ook belangrijk is bij plannen en organiseren. Je kunt het verbeteren met o.a. de COGMED training. Je leert dan je auditieve (gehoor) en visuele (zien) werkgeheugen beter gebruiken. Het effect is blijvend.
Het geheugen kun je verbeteren door bijvoorbeeld alles op een vaste plek leggen, bewust namen herhalen, bewust ezelsbruggetjes zoeken. Het effect van geheugentrainingen is het grootste als je ze combineert met fysieke training. Mensen met beginnende dementie kunnen via training toch dingen leren.


           


Als je blijft twijfelen over je vergeetachtigheid kun je je laten verwijzen naar de geheugenpoli. Een specialist meet daar door middel van testen het geheugenprobleem en sluit lichamelijke oorzaken uit. Als er dan nog geen duidelijkheid is kan een neuropsycholoog uitgebreid geheugenonderzoek doen.
De lezing was erg interessant en werd bezocht door ruim 150 vrouwen.Gelderland grensland: 2000 jaar verdeeld en verbonden.


Ook dit jaar vierden wij samen met 85 vrouwen de Internationale Vrouwendag op woensdagmiddag 6 maart. Dolly Verhoeven, bijzonder hoogleraar Nijmeegse en Gelderse Geschiedenis aan de Radboud Universiteit verzorgde een lezing over “Gelderland grensland: 2000 jaar verdeeld en verbonden”.


           


Grenzen zijn terug van nooit weg geweest. Denk maar aan de muur die Trump wil bouwen, de muur in Israël of de muren tegen vluchtelingen.
Zelf maken wij ook grenzen: tussen man en vrouw, oud en jong, herkomst van mensen. Soms hebben we grenzen nodig om af te bakenen wat van mij of van de ander is.
Omdat Dolly historica is, kijkt zij vooral naar de geschiedenis. Uit de Gelderse geschiedenis, die ze in vogelvlucht behandelde, komt naar voren dat Nijmegen altijd een soort scharnierpunt is geweest door de plek waar het ligt op de stuwwal. Het was een belangrijke plaats. Denk maar aan de Romeinen en Karel de Grote.
Gelderland bezit naast een landsgrens, maar liefst zes provinciegrenzen. Dolly nam ons mee op reis langs deze grenzen. Hoe kwamen ze tot stand en hoe veranderden ze in de loop der eeuwen? Een voorbeeld: de grens met Brabant werd gekenmerkt door conflicten over het rivierengebied. De rivieren verklaren ook waarom een deel van Gelderland katholiek is en bijvoorbeeld carnaval viert.


           


Na afsluiting van de lezing was er een extra mogelijkheid tot ontmoeting bij een hapje en een drankje. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. Veel vrouwen zeiden, dat ze hadden genoten van de middag en dat ze het een indrukwekkende en boeiende lezing vonden, die met humor werd gebracht.
We kunnen Dolly in het Gelderse dagelijks volgen op haar twitteraccount: Dolly Verhoeven.


Het paleis op de Dam.


Op woensdagmiddag 3 april verzorgde Joep Mes een lezing over "Het paleis op de Dam".


Joep Mes is oud docente Grieks en Latijn aan het Canisius College, en zij nam ons dus mee op een rondleiding door Paleis op de Dam, het voormalige stadhuis van Amsterdam.
Het gebouw is een voorbeeld van Hollands classisisme. De architect is Jacob van Campen, de beeldhouwer is Artus Quellinus uit Antwerpen. Het gebouw staat volledig op palen. De inwijding was in 1655.


           


Joep legt de betekenis uit van allerlei beelden op het gebouw en van schilderingen die verwijzen naar de Grieken en de Romeinen. Ze werden na de inwijding aangebracht. Daarna bespreekt ze de verschillende binnenruimtes aan de hand van prachtige foto’s. Ze geeft uitleg van de materialen, de figuren, versieringen en symbolen. De beelden die buiten staan, komen binnen weer terug. Het zijn voornamelijk afbeeldingen van Romeinse en Griekse goden.
Veel schilderwerken en beelden symboliseren eigenschappen die duiden op de functie van de betreffende ruimte. Alle belangrijke kunstenaars uit die tijd hebben hieraan meegewerkt. Mythologische en Bijbelse verhalen worden gebruikt om adviezen en waarschuwingen te geven aan de mensen waarvoor die ruimte bestemd is.


                 


In de tijd van Napoleon maakt hij het gebouw tot zijn paleis. Daarna wilde Amsterdam het niet meer als stadhuis terug hebben. Het interieur is ingericht in empire stijl, met allemaal elementen uit de oudheid. Nu heeft het paleis een ceremoniële functie en is het een museum.
Deze interessante lezing werd bezocht door 70 vrouwen.Alcohol- en medicijngebruik bij ouderen.


Op woensdagmiddag 1 mei gaf drs. Willemien Rietberg een lezing over "Alcohol- en medicijngebruik bij ouderen."

Iriszorg krijgt steeds meer aanmeldingen van ouderen. Op oudere leeftijd verdraagt het lichaam alcohol minder goed. Daardoor ben je eerder dronken, ontstaat eerder orgaanschade, vergeetachtigheid, val je eerder of maak je eerder ongelukken, ontstaan slaapproblemen, neemt het risico op diabetes en hoge bloeddruk toe.

           


Ook kan alcohol de werking van medicatie versterken, verzwakken of opheffen en meer bijwerkingen veroorzaken. Alcohol in combinatie met slaap- en kalmeringsmiddelen maakt je vergeetachtiger en minder actief.

Voor 55+ers is het advies, geen alcohol drinken. Als je toch wilt drinken, dan maximaal 1 glas per dag en 2 dagen niet drinken om gewoonte en tolerantie te voorkomen.
Alcohol is geen goed middel om om te gaan met pijn en verdriet, of om slaapproblemen aan te pakken. Er is steeds meer drank nodig om hetzelfde effect te krijgen en het kan leiden tot afhankelijkheid van alcohol.

     


Meer informatie is verkrijgbaar via www.alcoholinfo.nl of via telefoonnummer 0900-1995. Informatie over verslaving staat op de site van Iriszorg. Je kunt ook bellen naar nummer 088-6061600.
Deze zeer informatieve middag werd bezocht door 51 vrouwen.

Rondleiding Concertgebouw de Vereeniging.


Op woensdagmiddag 5 juni was er van 14.00 - 15.30 uur een rondleiding door de Vereeniging.


Deze keer hadden we in het kader van ons jaarlijkse uitstapje een rondleiding in “Concertgebouw de Vereeniging”. Er waren ongeveer 46 vrouwen. De groep werd in tweeën gesplitst en de rondleiding werd door 2 enthousiaste vrijwilligers verzorgd.Het Concertgebouw heeft zojuist een verbouwing ondergaan die 6 jaar heeft geduurd en naar men hoopt eind van dit jaar voltooid is. Het gebouw is gerenoveerd, vernieuwd en gemoderniseerd. De verbouwing heeft 21 miljoen euro gekost, opgebracht door de gemeente, de provincie en sponsors. De verbouwing heeft nog even stil gelegen i.v.m. het verblijf van vleermuizen. Daar zijn nu hoog aan de zijkant vleermuishokjes voor geplaatst ( rode terra tegels).


De architect Oscar Leeuw kreeg in 1914 de opdracht het oude sociëteitsgebouw af te breken en het bouwen van een nieuw concertgebouw dat in 1915 af was. Samen met zijn broer Henri Leeuw junior die schilder en beeldhouwer was en Huib Luns als kunstschilder vormden zij een” Gesamtkunstwerk “ die zorgden voor de bouw, het schilderwerk en het interieur van het gebouw.
Het logo van de Vereniging en Schouwburg is : rond en vierkant . Dit zie je aan de buitenkant van het gebouw terug in de ronde- en vierkante vormen. Met voorop de gevel een snaar instrument van goud , met links de muzikanten en rechts de zangers.

Volledig vernieuwd is het artiestengebouw. Hier bevinden zich 2 grote ronde draaideuren ieder aan een kant voor de vrachtwagens om hun apparatuur naar binnen te brengen ( Loadingdock).
Na de nieuwe artiesteningang kom je zowel achter het podium als in de grote ruime artiestenkleedkamers met vele kaptafels en spiegels . Ook zijn er een aantal VIP kleedkamers waarin zich ook een eigen toilet en douche bevinden.
Op de tweede verdieping is een artiestenfoyer met grote ramen, die uitkijken op de Groesbeekseweg. In deze ruimte zijn verschuifbare wanden zodat de foyer verkleind en vergroot kan worden. Hierdoor is een multifunctionele ruimte ontstaan die ook voor andere doeleinden gebruikt gaat worden zoals recepties of voorlichting. Overal hangen tv- schermen zodat de artiesten op het podium kunnen kijken en zo weten wanneer zij aan de beurt zijn.


           


Het podium is ook vernieuwd. Het Concertgebouw stond bekend als een van de beste zalen, wat betreft de akoestiek, maar na de vernieuwing van de grote zaal bleek dat een groot probleem! Er zijn nu houten schermen aan de achterkant van het toneel geplaatst en glasplaten boven het toneel waar de verlichting in hangt, deze en nog andere punten hebben de akoestiek weer op orde gebracht.
In het midden van het podium bevindt zich de “koperen Kees” dit is een ijk plaatje voor alle apparatuur. Onder het podium kunnen met een lift alle stoelen per 3 geplaatst worden om de zaal leeg te krijgen voor b.v. popconcerten. Alle stoelen in de zaal zijn vernieuwd met mooi rood fluweel ( die kleuren zwart in het donker), de verlichting is in het hele gebouw led verlichting geworden, alles is opnieuw geverfd met een rustige gedistingeerde kleuren . Ook de ornamenten zijn hersteld.
In de tweede wereld oorlog was het gebouw in beslag genomen door de Duitsers en op de tweede verdieping in de grote zaal verbleven onderduikers onder de neus van de Duitsers!

De Kleine zaal ( de vroegere ING zaal, maar die betaalt niet meer) moet nog gerestaureerd worden, o.a. nieuwe verlichting . De beschadigde op leer beschilderde doeken worden zo gelaten als ” de tand des tijds”, deze zaal is door Heineken die in de 80er jaren als eigenaar, flink vernield.
Ook aan de gangen, de trappen en de sociëteit zaal van “de Harmonie” wordt nog volop gewerkt. Vanaf de foyer die boven is gesitueerd kun je mooi op het Keizer Karelplein kijken.

In de grote hal “Vestibule” is gekozen voor warme rustige kleuren . De Koningstrap is nog origineel met rode vloerbedekking. Links van de trap waar eerder de “wine stube” was bevindt zich nu de trap naar de vele toiletten. En zo kwamen we in het Grand Café waar de dames nog wat konden gebruiken en napraten.
Het was een leuke en interessante middag als afsluiting van dit Wouw seizoen.


Dementie


Op woensdag 4 september 2019 was het thema “dementie”, verzorgd door Marjolein Griffioen en Huub Schuwer, Zorgtrajectbegeleiders Dementie.


           


Hersencellen ontwikkelen zich tot 25 jaar. Het geheugen verslijt vanaf 60, 70 jaar, we krijgen last van ouderdomsvergeetachtigheid. Dit is een normaal proces.
Dementie is een ziekte. Ze is niet te stoppen. Het is een verzamelbegrip voor ongeveer 50 aandoeningen waarvan de ziekte van Alzheimer de bekendste is. Kenmerken zijn: geheugenstoornis, oriëntatiestoornis wat betreft tijd, plaats en personen, problemen met alledaagse handelingen en met begrijpen, veranderingen in persoonlijkheid en stemming, soms spraak- en taalproblemen.
Dementie heeft een negatieve invloed op het dagelijks leven. De diagnose wordt gesteld door de huisarts, een specialist ouderengeneeskunde of een geriater van de geheugenpoli. Er wordt altijd onderzocht of er geen onderliggende ziekte is. Vaak zijn er al langer signalen zoals minder eten, mager worden, minder sociaal actief zijn, minder goed lopen, geen complexe handelingen meer kunnen uitvoeren, zelf geen antwoorden meer geven op vragen. Gezond leven kan preventief werken.


           


Aandachtspunten in het contact met demente mensen: korte zinnen maken, langzaam praten, één ding tegelijk vertellen, iemand aankijken en niet testen of corrigeren, informatie kort van tevoren geven. Probeer opgewekt en rustig te zijn, demente mensen voelen je stemming. Neem de schuld op je in een gesprek, door te zeggen dat je het niet goed begrepen hebt. Meebewegen biedt veiligheid en een positieve ervaring.

Het was een zeer informatieve middag met veel interactie met het publiek. Er waren 91 vrouwen.

Voor meer informatie kun je de volgende websites raadplegen:

- Alzheimer-Nederland en

- dementie.

Wat doet muziek mensen/wat doen mensen met muziek?


Op woensdag 2 oktober 2019 verzorgden Joop Veuger, Niek Edeling en Monique Appels het thema: “"Wat doet muziek mensen/wat doen mensen met muziek?"Het was een middag van luisteren en spelen met muziek.
Joop begon met een anekdote: de begeleidster van een zwaar gehandicapt kind kon geen contact met haar pupil maken. Ze begon een eenvoudig ritme te drummen. Elke dag ging ze met haar drum dichter bij het kind zitten tot dit op zekere dag begon mee te drummen.
Dit voorbeeld laat zien dat muziek deel uitmaakt van communicatie. Dans en geluid zijn altijd middelen geweest om zaken die buiten ons begrip gaan, te beïnvloeden. Dat is de oorsprong van muziek.


           


Muziek bestaat uit: melodie, klankkleur, taal, metrum (tijdmeting), ritme, harmonie, dynamiek, vorm en tempo. De betekenis die we aan muziek geven heeft te maken met geheugen, afkomst, ontwikkeling, karakter, kennis en stemming.
Muziek zet ons aan tot bewegen, roept emotie op, drukt expressie uit, geeft vorm aan onze fantasie, geeft waardering. Door middel van muziek proberen we invloed te krijgen, wordt macht uitgeoefend, muziek geeft kracht, drukt status uit.

Het verhaal van Joop werd toegelicht door zang en muziek. Bij geluidsfragmenten werden wij uitgedaagd aan te geven welke gedachten deze opriepen. De muzikanten zetten onze antwoorden om in muziek. Indrukwekkend hoe ze dat deden!
65 Vrouwen bezochten deze bijzondere middag.


           Water te veel of water te weinig?


Op woensdag 6 november 2019 was het thema “water te veel of water te weinig”, verzorgd door Bram Vreugdenhil.
Binnen de provincie Gelderland, waar Bram 35 jaar werkte, hield hij zich bezig met natuurbehoud en de laatste jaren vooral met water en klimaat.
Er was altijd belangstelling voor hoog water, maar tot voor kort was niemand bezig met het droger worden van ons land en de gevolgen die dat heeft voor de landbouw, de scheepvaart, de natuur, de recreatie, maar ook voor de industrie en ons drinkwater.
Als er minder water is wordt de kwaliteit van het drinkwater ook slechter. In Nederland is relatief weinig regenwater, maar vooral smeltwater uit de Alpen en Zuid-Duitsland, dat via de Rijn in ons land komt. Dat betekent dat de hoeveelheid sneeuw die daar valt, bepalend is voor de hoeveelheid water in de Rijn. Door klimaatverandering valt minder sneeuw en smelten gletsjers. We hebben een deel van het jaar meer water dan in het verleden en periodes met te weinig water.


     Wij zijn 50-60 jaar bezig geweest om het water zo snel mogelijk af te voeren, door bijvoorbeeld diepe en kaarsrechte sloten te maken. Daardoor is het grondwater ongeveer één tot anderhalve meter lager dan in 1950. De waterschappen zijn de laatste jaren erg actief om te proberen water langer vast te houden. Dat kan door sloten minder diep te maken, oude stroomgebieden te herstellen, uitbreiding van waterrijke gebieden en vochtige bossen, door de aanleg van nieuwe moerassen en door het herstel van leven in de bodem. Daarbij is samenwerking binnen Nederland en binnen Europa enorm belangrijk.
Er waren 49 Vrouwen. Uit de vele vragen bleek hun betrokkenheid. Bram was een enthousiaste en goede spreker.


           Namibië, wat een land!


Op woensdag 4 december 2019 was het thema “Namibië, wat een land!", verzorgd door Helma Groenen.


     


Helma Groenen, natuurfotograaf en bioloog uit Groesbeek bezocht in 2018 met twee collega-natuurfotografen o.a. Natuurpark Ethosha, Spitskoppe, Soussusvlei, Fish River Canyon, het Kokerbomenwoud en de hoofdstad Windhoek.
Ze overnachtten op campingplaatsen in een tent op de grond en op de auto in een daktent.
Voordat ze foto’s van natuur en dieren uit deze gebieden liet zien, vertelde Helma kort over de geschiedenis van Namibië.
Daarna waren er schitterende beelden van dieren en vogels die er voorkomen zoals leeuwen, olifanten, zebra’s, giraffen, springbokken, hyena's, gnoes, onyxen, kudu’s, secretarisvogels, wevers, struisvogels, glansspreeuwen en nog veel meer. Van iedere vogel of dier wist ze de naam en vertelde ze de bijzonderheden.


           


Ook zagen we opnames van de prachtige sterrenhemel, de Spitskoppe (een groep rotsen van graniet), de Fish River Canyon, een van de mooiste kloven van Namibië en de onvoorstelbaar mooie rode zandduinen.
Helma sloot de middag af met een multimediapresentatie van beelden op Zuid-Afrikaanse muziek. De lezing en de foto’s van het land maakten veel indruk.
Er waren 52 vrouwen.


     


Terugblik op de bijeenkomsten van 2018


Hoofdpijn


Op woensdagmiddag 10 januari verzorgde Corry Oomen een themamiddag over Hoofdpijn.

Corry is oefentherapeut Cesar in het Medisch Centrum Sint Anna. De lezing ging over migraine, spanningshoofdpijn en clusterhoofdpijn en werd afgewisseld af met ontspanningsoefeningen.

Een migraineaanval verloopt in fases. Soms ziet men voor een aanval schitteringen, flitsen of golvende beelden, zogenaamde aura’s. Tijdens een aanval heeft men meestal heftige hoofdpijn aan één zijde en doorgaans heeft men last van misselijkheid, overgeven, en/of overgevoeligheid voor licht en geluid of geuren. Het is een lichamelijke aandoening die niet door stress wordt uitgelokt. Ze komt voor bij mannen, vrouwen en kinderen. Kinderen hebben meestal minder hoofdpijn, maar meer aura’s en vaak braak- en buikklachten.
Bij spanningshoofdpijn heeft men het gevoel dat er een strakke band om het hoofd zit en soms is men overgevoelig voor geluid of licht.
Clusterhoofdpijn is een enorm hevige pijn die functioneren onmogelijk maakt.     Corry schreef het boek “Eyeopener bij hoofdpijn, oefenboek met oogbewegingstechnieken”. Deze technieken kunnen helpen migraine en andere hoofdpijn te voorkomen. “Wie jongleert, verandert zijn hersenen” schreef Nienke Beintema in NRC op 17 oktober 2009. Dit is wetenschappelijk aangetoond.
Op basis van jongleren en experimenteren met oogbewegingen zijn de oefeningen van Corry ontstaan. Een patiënte doet de oefeningen voor. Als ze een aanval voelt aankomen, voorkomt ze die met extra oefeningen. Ze krijgt nu nog maar één, hoogstens 2 aanvallen per jaar.
Hoofdpijn kan verergeren, als men wekenlang vaker dan twee dagen per week pijnstillers gebruikt tegen hoofdpijn. In een keer stoppen met alle pijnstillers is het enige dat helpt.
40 vrouwen bezochten deze duidelijke en informatieve lezing.
De website van Corry vind je hier.
Communicatie in de natuur


Op woensdagmiddag 7 februari 2018 verzorgde bioloog Atze Oskamp een themamiddag over Communicatie in de natuur.


           Atze vertelde, dat communicatie omvat alle signalen, die worden gegeven en ontvangen met woord, geluid, gedrag, geur en kleur. Daarvoor zijn zintuigen nodig. De signalen worden in de hersenen opgevangen. Dieren en planten zenden signalen uit.
Zo wordt bij de universiteit van Wageningen de ziekte van Alzheimer onderzocht door middel van de hersenen van fruitvliegjes.
Veel levende wezens in de natuur beschermen zich met misleidende communicatie, bij voorbeeld bladeren die eruit zien of eraan gegeten is. Dan worden er geen eieren in gelegd door insecten.
Slangen en hagedissen, maar ook herten vangen geur op met hun tong.
Er is veel communicatie met geurstoffen, zogenaamde feromonen. Dit is om een partner te vinden, om samen te werken en om soortgenoten te alarmeren.
Planten communiceren op allerlei manieren maar vooral chemisch, bijvoorbeeld door middel van hars. Dit is een gifstof om zich te beschermen tegen insecten. Planten lokken onder de grond schimmels met feromonen. Die schimmels groeperen zich om de wortels. Schimmels kunnen beter allerlei voedingsstoffen uit de grond halen dan de plantenwortels. Planten nemen licht en zwaartekracht waar. In de groeitopjes van wortels en stengels zitten 11 soorten zintuigen die ontkieming, groei en bloei regelen. Dit zijn een soort ‘hersenen’ van de plant.
Slijmzwammen zijn geen schimmels. Ze bewegen zich voort en eten bacteriën. Communicatie tussen deze cellen leidt tot meercelligheid en specialisatie.
Deze inspirerende lezing werd bezocht door 61 vrouwen.           Feestelijke jubileumbijeenkomst


Deze vond plaats op woensdag 7 maart 2018.

           
de sprekers: wethouder Frings en professor LeyenaarWe vierden samen met 115 vrouwen ons 30 jarig jubileum.
Het was een fantastische middag die we ons nog lang zullen herinneren.
Voor aanvang speelde pianist Frans Coerwinkel mooie achtergrondmuziek, die het geheel een extra feestelijke sfeer gaf.
Ceremoniemeester Ans Bouwhuis heette iedereen welkom en vertelde kort het programma.
Onze voorzitter Anna Pierik gaf een kijkje achter de schermen van WOUW bijvoorbeeld hoe komen we aan thema’s, hoe werken we samen, hoe betrekken wij vrouwen bij de keuze van thema’s en de subsidie van de gemeente. Ook stelde ze onze webmaster en de kadergroep voor.
De heer Bert Frings, Wethouder van de gemeente Nijmegen voor Zorg en Welzijn stond stil bij gebeurtenissen die plaats vonden in ons oprichtingsjaar 1988, toen wij nog “wijze oude wijven” heetten en hij sprak zijn wensen en verwachtingen uit voor de toekomst van WOUW.

Daarna gaf Prof. Dr. Monique Leyenaar, hoogleraar politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, een lezing met als titel “Vrouwelijke ministers: een fascinerende kijk achter de schermen van 60 jaar Nederlandse politiek”.

     


Ze schreef er een boek over, Hare Excellentie, op basis van interviews met 27 van de 33 vrouwelijke ministers die Nederland tot Rutte III heeft gekend. Aspecten die aan bod kwamen waren onder andere 100 jaar kiesrecht in Nederland, de aanwezigheid van vrouwen in politieke functies wereldwijd, de selectie van ministers en het verschil in optreden in de ministerraad tussen mannen en vrouwen.

Na het officiële gedeelte was het feest, met hapjes, drankjes, leuke gesprekken en complimenten van veel vrouwen voor de fijne middag en de goede organisatie.           Nieuwe technologieën


Op woensdagmiddag 4 april 2018 werd de lezing verzorgd door Barbara Müller over Hoe omgaan met nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld robots?


           


54 Vrouwen kwamen naar deze interessante lezing, waarin ze vertelde over nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld robots? En dan vooral over de achterliggende psychologische processen.
Mensen hebben de neiging om overal menselijke eigenschappen aan toe te kennen. Bijvoorbeeld als de computer of de telefoon het niet doen, beginnen we ertegen te praten. Dit doen wij ook met avatars, de kleine figuurtjes op de telefoon of computer.
Zo blijkt uit onderzoek dat wij het moeilijk vinden om zo’n figuurtje dood te laten gaan, als we net een filmpje hebben gezien waarin dat figuurtje menselijke emoties heeft. Hoe menselijker de emoties van deze figuurtjes zijn, hoe meer zorg we ervoor hebben. We vinden menselijke eigenschappen bij deze figuurtjes positief.
Maar als de robots er uit gaan zien als echte mensen, vinden we ze eng. In films en in de media wordt soms gedaan alsof robots de wereld gaan overnemen, maar zover is de ontwikkeling nog lang niet.
In de zorg is veel onderzoek naar robots. Ze zijn handig om routines in stand te houden, bijvoorbeeld waarschuwen als je medicijnen moet innemen. Robots die menselijk contact moeten vervangen worden over het algemeen als negatief ervaren.
Verder stond Barbara stil bij allerlei apps die het leven gemakkelijker maken. Ze waarschuwt voor gratis apps, omdat die meestal veel informatie over ons verzamelen, wat niet altijd even veilig is.


           Leo Vroman dichterbij


Op woensdagmiddag 2 mei 2018 verzorgde Joop Veuger samen met Jeanne van Lieshout en André Haverkort een muzikale voordracht over "Leo Vroman dichterbij".
Joop Veuger en Jeanne van Lieshout vertelden over het leven van Leo Vroman (1915-2014) en zongen gedichten uit zijn oeuvre. Ze werden op de piano begeleid door André Haverkort.
Leo Vroman was wetenschapper, dichter en tekenaar. Hij bracht een groot deel van zijn leven door in Amerika. Hij is in 1915 geboren in een Joods gezin in Gouda. Hij studeerde biologie eind dertiger jaren, een tijd van politieke spanning.
Zijn broer emigreerde in die tijd naar Palestina. In zijn werk merk je weinig van deze spanning, hoewel hij zich realiseert dat zijn Joodse achtergrond voor problemen kan gaan zorgen.
In die periode leerde hij zijn grote liefde Tineke kennen. Leo Vroman is 99 jaar geworden met Tineke aan zijn zijde. Een paar dagen na de Duitse inval vluchtte Vroman naar Engeland en kwam uiteindelijk in het toenmalige Indië terecht.
Tineke bleef achter in Nederland. Ze leefden 7 jaar gescheiden, maar hadden in die periode een briefwisseling waarin ze o.a. openhartig hun seksuele gevoelens voor elkaar beschrijven. Daarom wordt deze briefwisseling ook wel “Paren op papier” genoemd.
In Indië moet hij in dienst bij het Nederlands leger en hij komt later in de Japanse kampen terecht. Ondanks de zware omstandigheden heeft hij niet veel schade opgelopen. Hij kon vluchten in zijn kunst en zijn verlangen naar Tineke bood hem houvast.
Op het einde van zijn leven werden zijn gedichten steeds soberder.

Het was een indrukwekkende, boeiende middag. Er waren 41 vrouwen die soms ontroerd werden en soms vrolijk werden door de presentatie.Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
en herhaal ze honderd malen
alle malen zal ik wenen


Leo Vroman uit "Vrede"Bezoek aan de ARN B.V., afvalverwerking


Op woensdagmiddag 6 juni 2018 was ons jaarlijkse uitstapje, ditmaal naar de afvalverwerking ARN B.V. in Weurt.


           Na ontvangst met koffie en een erg interessante lezing, kregen we een rondrit over het terrein, inclusief een demonstratie van een valkenier, die ingeschakeld wordt tegen de overlast van meeuwen en kraaien. De ARN haalt energie uit restafval door verbranding. De warmte die vrijkomt wordt geleverd aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bacteriën maken het rioolwater sneller schoon als het warmer is. En verder wordt de warmte via een warmtenet verspreid naar huizen in het Waalfront/Waalsprong.

Als restafval binnenkomt wordt het met een sjofel omgewoeld en gecontroleerd. Grote stukken worden door shredders verkleind, zodat ze gelijkmatiger verbranden. Te vochtig afval gaat door een droogtunnel, bacteriën breken het af, waardoor zich warmte ontwikkelt en het vocht verdampt. Na 1 week wordt het afval uit de tunnel gehaald en verbrand. Afval is de energiebron van de oven. Als alles is verbrand blijft as over. De daarin aanwezige metalen worden op soort gescheiden en gebruikt voor nieuwe grondstoffen. De rest is na bewerking bruikbaar als funderingsmateriaal in de wegenbouw.

In 2012 is een vergistingsinstallatie voor gft afval gebouwd. Gft gaat eerst door een zeeftunnel, wat blijft liggen gaat naar de verbrandingsoven. Wat door de zeef is gegaan wordt gemalen en in vergistingsbakken gedaan, samen met olie- en voedselafval van restaurants. Bacteriën zetten 90% hiervan om in biogas dat geleverd wordt aan het openbare net. Bijproducten zijn koolzuurgas (10%), dat aan tuinders geleverd wordt en compost. De uitstoot van de ARN is lager dan de normen van de overheid. Door allerlei filters zijn de giftige gassen uit de uitstoot gehaald. Het vaste personeel bestaat uit 115 mensen.

Er waren 21 vrouwen. Er hadden zich 34 vrouwen opgegeven. Vijf hebben zich afgemeld en de rest is gewoon weggebleven. Dat was niet prettig voor de ARN en ook niet voor de WOUW als organisator.           Gewrichtsslijtage en voeding


Op woensdagmiddag 5 september 2018 verzorgden Joris Brand en Bart Ockhhuijsen een dubbelpresentatie tijdens de themamiddag over Omgaan met gewrichtsslijtage, bewegen en de invloed van voeding.

Maar liefst 85 vrouwen bezochten deze zeeer interessante lezing.
Artrose is het verlies van kraakbeen. Hierdoor worden de banden slapper, waardoor spieren en gewrichten minder stabiel worden. Er gaat minder informatie naar de hersenen en dus weten we minder goed hoe we moeten bewegen.
Alles in de buurt van het gewricht kan pijn doen, stijf of instabiel worden of zwellen. Foto’s maken heeft geen zin, omdat zichtbare slijtage niets zegt over de hoeveelheid pijn.
Risicofactoren zijn spierzwakte, overgewicht, bestaande artrose, genetische aanleg, leeftijd, zwaar fysiek werk, operaties en blessures, gewrichtsafwijkingen, andere gewrichtsaandoeningen, en het geslacht.

     


Bewegen heeft altijd een positief effect. Belangrijk is de balans tussen wat u kunt en wat u doet. Gezonde voeding is per persoon verschillend. De basis is groente, minimaal 200 gram per dag en fruit, minstens 2 stuks. Verder vetten, eiwitten, vocht en vezels.


     


Door gezonde voeding worden hart- en vaatziekten voorkomen, evenals diabetes type 2, botbreuken, obesitas en sommige vormen van kanker. Ouderen moeten letten op voldoende eiwit, want te weinig eiwit zorgt voor spierafbraak.
Ook op vocht (anderhalve liter per dag), omdat de dorsprikkel afneemt. Verder vitamine D, waardoor minder botbreuken, Alzheimer en winterdepressies voorkomen.
Voldoende vezels zijn belangrijk omdat ze vetdelen opnemen en die afvoeren. Zo maken ze de kans op hart- en vaatziekten kleiner.

Meer informatie vindt u op de websites van beide sprekers: dietistenpraktijk en de fysiopraktijk.


           


De vrouwelijke kunstenaar


Op woensdag 3 oktober verzorgde Heleen Wijgers, kunsthistoricus en directeur van de Stichting Stevenskerk het thema: “De vrouwelijke kunstenaar”.

Tijdens haar studie in de jaren 80 was er volstrekt geen aandacht voor vrouwelijke kunstenaars, terwijl ze er wel waren, zelfs al in de middeleeuwen. Dit past in een cultuur waarin vrouwen nauwelijks een rol speelden en duurde tot na de oorlog.
Verandering kwam vanuit Amerika. Uit het boek “The Obstacle Race, The Fortunes of Women Painters and Their Work” (1980) van Germain Greer blijkt dat er veel vrouwelijke kunstenaars zijn.


     Tot ver in de 19e eeuw hebben ze weinig vrijheid, worden ze niet toegelaten tot de academies en werken ze meestal voor hun vader of echtgenoot. Als ze goed konden schilderen, maar niet mooi of fatsoenlijk genoeg waren, werden ze alsnog uitgesloten. Vrouwen schilderden klein werk, vooral zelfportretten, via de spiegel.
In de 17e eeuw hadden vrouwen in de noordelijke landen meer ruimte, waarschijnlijk omdat hun mannen door de handel veel van huis waren. Zo werd Judith Leyster (1609-1660) toegelaten tot het St. Lucas Gilde. Artemisia Gentileschi (1593-1652) schilderde grotere religieuze onderwerpen en maakte daarmee een einde aan de passiviteit van de vrouw in de schilderkunst. Laura Knight werd in 1936 als eerste vrouwelijke kunstenaar lid van de Royal Academy.


           


Andere beroemde vrouwelijke kunstenaars waren o.a. Rosa Bonheur (1822-1899), Berthe Morisot (1841-1895), Camille Claudel (1864-1943), Romaine Brooks (1874-1970), Georgia O’Keeffe (1887-1986), Frida Kahlo (1907-1954), Nikki de Saint Phalle (1930-2002), Louise Bourgeois (1911-2010).
De 51 aanwezige vrouwen hebben genoten.Astrologie


Op woensdag 7 november was het thema: “Astrologie” door Ineke Simons51 vrouwen bezochten deze interessante lezing over astrologie. Ineke vertelde eerst iets over haar achtergrond: docent Nederlands, een jarenlange studie van astrologie, maar ook tarot, jungiaanse psychologie en andere opleidingen.
Ze heeft een praktijk, waarin ze aan de hand van je horoscoop naar je karakter kijkt. De horoscoop is een tekening van de planeetstanden op het moment van geboorte. Die sterrenconstellaties hebben we namen gegeven, bijvoorbeeld ram, vis, weegschaal. De horoscoop kan iets zeggen over je karakter.

           

Ineke beschrijft dit als een kasteel met 12 kamers. Iedere kamer heeft een thema. Alle 12 kamers hebben bij iedereen hetzelfde thema, maar worden anders ingekleurd. Deze basis blijft je hele leven hetzelfde, maar de manier waarop je ermee omgaat verandert.
Een horoscoop kan een hulpmiddel zijn om jezelf beter te begrijpen. Voor het maken van een horoscoop is de geboortedatum en –tijd nodig.
Ineke geeft geen geschreven horoscoop mee, maar de bespreking kan opgenomen worden. Voor meer informatie zie Inekes website.


           


Orchideeën, hobby of passie?


Op woensdag 5 december 2018 was het thema: “Orchideeën, hobby of passie?” door Frans Derksen.In 1672 ging Paul Hermann, een arts, naar Ceylon. Hij verzamelde orchideeën en bracht ze naar Nederland. Hij heeft o.a. de Hortus Botanicus in Leiden geleid. Vanaf toen was er een gestage stroom van orchideeën naar ons land. Vanaf ongeveer 1730 is er reguliere import. In die tijd ging men kassen bouwen en brachten “orchideeënjagers” de planten vanuit Azië en Zuid-Amerika naar Europa.


           


In 1931 is de Nederlandse Orchideeën Vereniging opgericht. Op een gegeven moment mochten alleen nog planten worden ingevoerd, die in een bepaald land zijn gekweekt. In die periode nam het zaaien van orchideeën een grote vlucht.
Frans vertelt over de bouw en inrichting van zijn kas, waarin hij de planten teelt. Orchideeën moeten ’s-nachts een lagere temperatuur hebben dan overdag om tot bloei te komen. Het verschil moet ongeveer 10 graden zijn.
Tropische orchideeën groeien op bomen, maar zijn geen parasiet. Er worden nog wekelijks nieuwe soorten gevonden.
Frans neemt ons tenslotte mee op zijn reis naar Ecuador. Hij laat ons prachtige landschappen, gebouwen en planten zien.
Het was een erg informatieve middag, die door 37 vrouwen werd bezocht.